INFO

Disclaimer
 
Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) heeft de informatie op deze site met de grootste zorg samengesteld.
 
Contact:
Secretariaat Vrouw&Zorg
email: info@vrouwenzorg.nl
 
Postadres:
Vrouw&Zorg
Herentalsstraat 64
1066 NLAmsterdam
 
Scholingslocaties:
Jan Evertsenstraat  763, 2e verdieping
1061 XZ Amsterdam

Abe Lenstraboulevard 50, 1e verdieping
8448 JB  Heerenveen
 
 
Toepasbaarheid
 
Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de Vrouw&Zorg-website en op alle informatie en gegevens die via deze website en haar afgeleide websites worden aangeboden.
 
Copyright
 
Alle elementen (teksten, graphics enz.), alsmede de vormgeving met alle bijbehorende code en andere onderdelen van de Vrouw&Zorg-website, en in het bijzonder het onderwijs- en fotomateriaal in deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
 
Het gebruik van het Vrouw&Zorg logo is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Vrouw&Zorg.
 
Ook het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijk toestemming van Vrouw&Zorg en/of een (of meer) rechthebbende(n). Toestemming voor het bovenstaande kan worden aangevraagd  via het secretariaat van Vrouw&Zorg, info@vrouwenzorg.nl
 
 
 
Gebruik van informatie en gegevens
 
Het is gebruikers toegestaan om voor eigen gebruik algemene informatie en gegevens van de Vrouw&Zorg-website met bronvermelding over te nemen door deze te kopiëren, te printen of op te slaan. Voor onderwijsmateriaal geldt deze toestemming alleen als de persoon de specifieke scholing zal of heeft doorlopen.
 
Elk ander gebruik van de Vrouw&Zorg-website zoals commercieel gebruik, reproductie van onderwijsleermateriaal, multimedia en software op de Vrouw&Zorg-website of het gebruiken van (een deel van) de Vrouw&Zorg-website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan worden aangevraagd bij het secretariaat Vrouw&Zorg.
 
Door u verstrekte (persoons-)gegevens worden alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt.
 
Rechten
 
Hoewel aan alle pagina's van de Vrouw&Zorg-website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Vrouw&Zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de Vrouw&Zorg -website. Vrouw&Zorg wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af.
 
Links naar derden
 
Links naar derden vallen buiten de invloed van Vrouw&Zorg, dat voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Vrouw&Zorg is niet aansprakelijk voor de inhoud, voor de privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden.
 
Linken naar de Vrouw&Zorg -website
 
Linken naar pagina's van de Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) -website is toegestaan, mits dit rechtmatig is, m.n. de goede naam van Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) daarmee niet wordt aangetast en hiermee geen instemming door en/of steun van het Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
 
Linken naar de Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) -website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage,
 
http://www.vrouwenzorg.nl/, met als beschrijving Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg); Opleiding en Kwaliteit.
 
Een link naar de Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) -website moet bij voorkeur verwijzen naar een zelfstandige pagina in een nieuw browser-venster(target="_blank").
 
Linken naar andere pagina's binnen de Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) -website is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd.
 
 
 
Contact
 
Secretariaat Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) : info@vrouwenzorg.nl
 
Webmaster Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)-website: info@vrouwenzorg.nl
 
Klachten: via onze klachtenprocedure (zie homepage: www.vrouwenzorg.nl )
 
 
 

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)
Opleiding en Kwaliteit

KvK:34309405 0000


Contact

- Routeplanner

- Voorwaarden

Disclaimer

   

Gecertificeerde trainers: